Doula

Het hebben van een doula bij je bevalling wordt steeds bekender, maar misschien vraag je jezelf nog af wat het precies inhoud. Kort gezegd is een doula iemand die begeleiding en ondersteuning biedt tijdens zwangerschap en geboorte. Het woord doula betekent in het oud Grieks ‘helpende vrouw’ en spreek je uit als doe-la.

 

Je kan een doula zien als een (ervarings)deskundige op het gebied van zwangerschap en geboorte. Als het ware als een gids, die emotionele, mentale en fysieke ondersteuning biedt zowel voorbereidend op als tijdens de bevalling en in de kraamtijd.

 

Ze informeert, geeft vertrouwen en laat je jouw kracht ervaren. Daarmee helpt zij je om jouw bevalling toe te eigenen. Een doula is er ook voor je partner en biedt jullie als aanstaande ouders persoonlijke begeleiding. Tijdens de bevalling komt ze bij je wanneer jij dat wenst en geeft je constante support, ongeacht of je thuis wil bevallen of in het ziekenhuis. In het water of met een ruggenprik. Een doula oordeelt niet over jouw keuzes, maar helpt je deze keuzes voor jezelf te maken.

 

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is inmiddels gebleken dat de aanwezigheid van een doula een positieve impact heeft op de bevalling. Zo duren bevallingen over het algemeen korter, is er minder behoefte aan pijnbestrijding en een vermindering van medische ingrepen en wordt er positiever teruggekeken op de bevallingservaring.

 

Binnen het geboorteteam is een doula een vast en vertrouwd gezicht die bij jullie blijft. Daarmee vormt ze een aanvulling op de zorgverleners, die niet continu aanwezig (kunnen) zijn of waarbij er een verloop is in het personeel. Hoewel een doula kennis heeft van de fysiologie van geboorte, voert zij geen klinische taken uit en doet zij geen medische uitspraken. Ze is dan ook geen verloskundige, verpleegkundige of gynaecoloog. Wel geven doula’s emotionele ondersteuning en praktische tips zoals suggesties voor houdingen, ademhaling en massage.

 

Een doula staat jullie bij zoals jullie dat wensen en zet zich in voor een zo goed mogelijke voortgang van de bevalling. Alles zodat jij je als barende vrouw gesteund, gehoord en gedragen voelt.